سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان رونمایی شد چاپ
نوشته شده توسط مهدی حافظی   
جمعه ، ۷ خرداد ۱۳۹۵ ، ۲۱:۴۶

scv


سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان رونمایی شد

این سایت توسط موسسه فرهنگی نرم افزاری صهبا رسانه طراحی و اجرا گردیده است و در حال حاضر در آدرس http://scv.gau.ac.ir/ در دسترس می باشد

بهنگام کردن در جمعه ، ۷ خرداد ۱۳۹۵ ، ۲۱:۵۳